Logopedia - REHA-MED Centrum Rehabilitacji

Przejdź do treści

Menu główne:

Logopedia

Oferta logopedyczna :
 • diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy,
 • diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy współwystępujących z innymi zespołami/zaburzeniami (zespół Downa, FAS, afazja rozwojowa/alalia, ASD etc.),
 • korygowanie wad wymowy,
 • diagnoza i terapia zaburzeń miofunkcjonalnych (zaburzenia oddychania, połykania, żucia i pozycji spoczynkowych warg i języka),
 • przygotowanie przed podcięciem wędzidełka i opieka pozabiegowa.

Konsultacja logopedyczna to jedno spotkanie trwające ok 45 - 60 minut.
Skierowane jest do rodziców, którzy zastanawiają się czy rozwój logopedyczny jego dziecka przebiega w sposób prawidłowy, a także wtedy, gdy występują jakiekolwiek nieprawidłowości czy niepokój względem rozwoju dziecka.

Na konsultację logopedyczną zapraszamy jeśli dziecko:
 • w wieku 6 miesięcy nie gaworzy,
 • w ciągu dnia i nocy ma cały czas uchylone usta/oddycha torem ustnym,
 • po ukończeniu 1 roku życia nie wypowiada sylab oraz pojedynczych słów, np. mama, tata, baba, daj, am, itp.,
 • po 1 roku życia nie reaguje na własne imię/ nie naśladuje gestu np. pa pa/nie wskazuje palcem/rączką pożądanego przedmiotu,
 • nie rozumie wydawanych poleceń,
 • w wieku 2 lat nie mówi/nie komunikuje się lub wypowiada tylko kilka słów bądź nie łączy dwóch elementów razem np. mama am, bobo je, tata aaa (tata śpi),
 • skończyło 3 rok życia i jego mowa jest bardzo niezrozumiała,
 • skończyło 3 rok życia i zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne (np. kura zamiast góra),
 • podczas mówienia wysuwa język między zęby,
 • w wieku 4 lat nie potrafi opowiedzieć prostej historyjki obrazkowej lub używa równoważników zdań, zniekształca wyrazy, nie wypowiada głosek:                            
      - ś, ź, ć, dź,
      - s, z, c, dz,
      - k, g, lub zamienia na t, d,
      - r zamienia na j
      - między 5 a 6 rokiem życia nie wypowiada głosek:
      - sz, ż, cz, dż,
      - r.
Rodzice na minimum 3 dni przed spotkaniem proszeni są o przesłanie na maila logo.wielgosz@gmail.com wypełnionego wywiadu logopedycznego. Plik do uzupełnienia przesłany będzie bezpośrednio po umówieniu wizyty na podany przez opiekuna adres e-mail.
Na wizycie omawiany jest wywiad, logopeda zapoznaje się z dzieckiem oraz przeprowadza wstępne badanie logopedyczne, najczęściej w formie zabawy. Następnie podczas rozmowy z rodzicami specjalista wskazuje czy istnieją sygnały niepokojące względem rozwoju mowy i komunikacji. Jeżeli jakieś wystąpią, wymagają pogłębienia poprzez przeprowadzenie pełnej diagnozy. Konsultacja może również zakończyć się pewnymi wskazówkami do samodzielnej pracy z dzieckiem, tak, żeby stymulować prawidłowy rozwój mowy dziecka w warunkach domowych.
Podczas pełnej diagnozy logopedycznej szczegółowo badane są poprzez próby diagnostyczne  te obszary rozwoju mowy i języka, które zwróciły uwagę podczas pierwszego spotkania.

Diagnoza logopedyczna obejmuje:
 • sprawdzenie budowy anatomicznej narządów artykulacyjnych,
 • badanie sprawności narządów artykulacyjnych,
 • badanie przebiegu funkcji biologicznych w obrębie narządu żucia,
 • orientacyjne badanie słuchu,
 • badanie słuchu fonematycznego,
 • badanie kinestezji artykulacyjnej.

Terapia logopedyczna to regularne spotkania, które mają na celu wykształcić,  usprawnić lub przywrócić komunikację i mowę, usunąć jej zaburzenia oraz wyrównać ewentualne opóźnienia w jej rozwoju. Czas trwania jednego spotkania terapeutycznego uzależniony jest od wieku dziecka lub jego potrzeb oraz możliwości. Trwa od 30 do 45 minut.

21-400 Łuków, ul. Komisji Edukacji Narodowej 38
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego