Ortoptyka - REHA-MED Centrum Rehabilitacji

Przejdź do treści

Menu główne:

Ortoptyka

Ortoptyka zajmuje się diagnozą i leczeniem zeza, niedowidzenia oraz usprawnianiem widzenia obuocznego u dzieci i dorosłych. Diagnoza i leczenie odbywa się przy użyciu specjalistycznych sprzętów, testów okulistycznych oraz odpowiednio dobranych ćwiczeń pleoptyczno - ortoptycznych przez dyplomowaną ortoptystkę.

Diagnoza ortoptyczna obejmuje:
- badanie ostrości wzroku do dali i bliży
- badanie widzenia obuocznego
(jednoczesnej percepcji, fuzji, stereopsji)
- badanie ruchomości gałek ocznych
- badanie konwergencji i akomodacji
- badanie korespondencji siatkówkowej
- badanie wykrywające zeza ukrytego
- badanie kąta zeza na synoptoforze

Rehabilitacja ortoptyczna ma na celu m.in. zmniejszenie kąta zeza u dzieci, leczenie zaburzeń jednoczesnej percepcji oraz fuzji, poprawę sprawności widzenia obuocznego, trójwymiarowego (stereoskopowego), poprawę zakresu konwergencji oraz akomodacji,  doprowadzenie do prawidłowej  korespondencji siatkówkowej, usprawnianie ruchów gałek ocznych, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, usprawnianie czytania i pisania.

Rehabilitacja pleoptyczna służy poprawie ostrości widzenia w oku niedowidzącym oraz koordynacji oko-ręka.

Postępy w terapii ortoptycznej i pleoptycznej w dużym stopniu zależą od zaangażowania dziecka. Niezbędna jest również praca rodzica z dzieckiem w domu, poprzez wykonywanie ćwiczeń zaleconych przez ortoptystkę. Najlepsze efekty osiąga się, kiedy rehabilitacja odbywa się regularnie (minimum 2 razy w tygodniu), lub w tzw. sesjach (10 dni terapii, 2-4 tygodnie przerwy). Częstotliwość zajęć ustalana jest indywidualnie w zależności od rodzaju i stopnia zaburzenia. Wiek pacjenta w rehabilitacji wzroku odgrywa bardzo ważną rolę, dlatego też terapię powinno się rozpocząć od razu po wykryciu dysfunkcji, najlepiej ok 3-4 roku życia.

W naszym gabinecie prowadzona jest również terapia tyflopadegogiczna
Terapeuta tyflopedagog prowadzi terapię widzenia, która polega na usprawnianiu wzroku, tj. rozwijaniu umiejętności posługiwania się nim, a tym samym – efektywniejszemu wykorzystywaniu widzenia w codziennym funkcjonowaniu dziecka z uszkodzonym wzrokiem.

Zadaniem tyflopedagoga jest wspomaganie w zakresie rozwoju widzenia małych dzieci, prowadzenie stymulacji wzroku w celu utrwalenia reakcji wzrokowych, pomoc w rozwijaniu sprawności wzrokowych ,  wspomaganie procesu uczenia się dzieci niewidomych i słabo widzących w tym mobilizowanie do korzystania z posiadanych przez nich możliwości wzrokowych we wszystkich możliwych  sytuacjach życia codziennego.21-400 Łuków, ul. Komisji Edukacji Narodowej 38
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego